Maria Eriksson – Distans och Balans

DNA hälsotest- en verklighet

DNA Tester - en verklighet

http://dna-medic.com/

DNA TEST Framtiden är här…

Med ett långt yrkesliv som specialist sjuksköterska välkomnar jag DNA-medic och deras tester. Att kunna förebygga ohälsa och minska riskfaktorer som kan leda till sjukdom utifrån dina unika gener är nu en verklighet.

I mitt yrkesliv som sjuksköterska har tanken att kunna förebygga ohälsa istället för eller som komplement till att bota behandla alltid funnits med. Jag anser att svensk sjukvård är bra när det handlar om akut sjukvård och specialistsjukvård men om det är saknad av medvetenhet och/eller resurser som gör det så svårt att jobba för att förebygga istället för att enbart behandla när skadan är skedd vet jag inte, min önskan är att i ett tidigt stadie kunna stoppa utvecklingen av diverse sjukdomar, det tror jag skulle kunna göras i större utsträckning och jag hoppas att DNA hälsotesten ska kunna påverka, att vi riktar in stegen mot ett samhälle som vill förebygga, ett samhälle där varje individ vill och bör ta eget ansvar över sin hälsa och sitt  hälsotillstånd , att varje individ ska kunna påverka sin hälsosituation och på det sättet uppnå en bättre livskvalitet.

Är du nyfiken på de tester som finns? Vill du veta vilket test som passar dig? maila mig till maria@formachic.se

Take Care/Maria

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *